Psychosociale therapie

Psychosociale therapie is praktische, psychologische hulpverlening. Hierbij gaan wij ervan uit dat ieder mens zijn eigen leven vorm kan geven, binnen de eigen context en mogelijkheden die op dat moment tot zijn/haar beschikking staan. Achter ieder gedrag zit tenslotte een positieve intentie. Vaak houden mensen vast aan oude en ingesleten gewoonten, overtuigingen, gedrag en communicatiepatronen.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close